Navigálás a magyar fizetős és ingyenes utakon: kisokos járművekre vonatkozóan

Egyynapos autópálya-matrica Magyarországon

Autópályák, főutak, mellékutak. Magyarországon többféle útfajta létezik, ráadásul mindegyikre pontos szabályok vonatkoznak, amelyek jóval túlmutatnak a megengedett legmagasabb sebességen. Nem mindegy ugyanis, melyik útfajtán milyen járművel közlekedhetünk. Mivel soha nem árt az ismétlés, cikkünkben összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a témában. 

Az Autópályamatrica.hu oldalon az e-matricák értékesítése mellett kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy naprakész, pontos tájékoztatást nyújtsunk azokról a hazai utakra vonatkozó szabályokról és előírásokról, amelyekkel az úton közlekedők rendszeresen találkoznak. A változatos magyar úthálózatot használókra sajátos szabályok és korlátozások vonatkoznak, melyek a közlekedésbiztonságot szolgálják, továbbá akár akaratlan megszegésük is komoly bírsággal járhat. E szabályok kitérnek többek között arra is, hogy a különböző besorolású utakra milyen típusú járművek hajthatnak fel. 

Nem mindegy tehát, milyen utakon milyen járművekkel közlekedhetünk. Nézzük át a hatályos KRESZ vonatkozó rendelkezéseit, hogy átfogó képet kapjunk az érvényben lévő előírásokról! 

A magyarországi utak típusai

Az utakat több megközelítésből csoportosíthatjuk. Tulajdoni forma szerint megkülönböztetünk magán-, illetve közutakat, közlekedésrendészeti értelemben belterületi és külterületi utakról beszélünk. A forgalmi sávok száma szerint pedig 2×2, 2×3 vagy több sáv esetén gyorsforgalmi utakat, 2×1 sáv esetén pedig fő- és mellékutakat tartunk számon. A használat szempontjából vizsgálva a következő típusokat sorolhatjuk fel: díjmentes, díjfizetéses, valamint engedélyhez kötötten használható.

Ezeken a kategorizálásokon túl, forgalmi szempontból a következőket kell észben tartanunk. A magyar jogszabályok megkülönböztetnek 

  • gyorsforgalmi utakat (ide tartoznak az autóutak és autópályák)
  • főutakat (első-, illetve másodrendű főutak), valamint
  • mellékutakat (összekötő út, bekötőút, földút, egyéb út).

A gyorsforgalmi hálózatba tartozó útszakaszokat használatuk szempontjából két csoportra osztjuk:

Sebességhatárok a hazai utakon

Járműtípusoktól, illetve az utak fajtájától függően a következő legmagasabb megengedett sebességgel haladhatunk. 

 autópályánautóútonlakott területen kívül egyéb útonlakott területen belül
személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival130 km/óra100 km/óra90 km/óra50 km/óra
a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő autóbusszal100 km/óra100 km/óra70 km/óra50 km/óra
egyéb járművel, valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel80 km/óra80 km/óra70 km/óra50 km/óra


Korlátozások és speciális szabályok az utakon

Magyarország összetett, fejlett, sokszínű úthálózattal rendelkezik, amely különféle közlekedési igényeket elégít ki. Ezek az utak nagy vonalakban a következő típusokba sorolhatók:

Autópályák: Nagy sebességű, többsávos, szabályozott hozzáféréssel bíró utak. Jelzésük minden esetben az „M” betű, illetve egy sorszám. Ezek hálózatát, mely az egész országot átszövi, gyors és hatékony, hosszú távú utazásra tervezték, személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival a maximális megengedett sebesség 130 km/óra. Az autópályákon nem haladhat minden típusú jármű: lovaskocsival és segédmotoros kerékpárral például tilos a felhajtás.

Főutak: A főutak jól karbantartottak, általános gépjárműforgalomra alkalmasak, Magyarország nagyobb városait és régióit kötik össze. A legtöbb jármű megengedett a főutakon, beleértve az autókat, motorkerékpárokat, buszokat és teherautókat. A jármű tömegétől és méretétől függően azonban bizonyos korlátozások vonatkozhatnak.

Mellékutak: A másodlagos utak kisebb utak, amelyek városokat és falvakat kötnek össze. Bár a legtöbb jármű számára elérhetőek, elengedhetetlen a körültekintő vezetés, mivel ezeken az utakon szűkebb sávok és alacsonyabb sebességhatárok lehetnek.

Speciális utak: A speciális utak közé tartoznak az olyan útvonalak, mint a határ menti utak és az erdei utak. Az ezekre az utakra való hozzáférés korlátozott lehet, és bizonyos járművekhez külön engedélyekre vagy jóváhagyásra lehet szükség.

Hír megosztása